กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงการ “Camping”

กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโครงการ “Camping” นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงลักษณะเต็นท์แต่ละประเภท อุปกรณ์ในการตั้งเต็นท์ กิจกรรมและข้อควรระวังในการไป Camping ทั้งนี้โดยเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารนีลสันเฮล์


X