เพลงประจำโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 
     
 
               เนื้อร้อง นักเรียน ม.ศ.5 ปีการศึกษา 2524
              ทำนองโดย อาจารย์จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอร์ก


                                 วัฒนาวิทยาลัยเกรียงไกรด้วยเกียรติมานาน
                                 สถานงดงามตระการโอฬารด้วยสีขาวแดง
                                 ชื่อเดิมกุลสตรีวังหลังแหล่งปลูกฝังระเบียบวินัย
                                 อบรมสตรีไทยให้คงไว้ซึ่งคุณธรรม
                                 วัฒนาวิทยาลัยเราภูมิใจในศักดิ์ศรี
                                 ซื่อสัตย์สามัคคีร้อยกว่าปีไม่มีเสื่อมคลาย
                                 เราเทิดทูนชาติศาสนากษัตราครูอาจารย์
                                ทั้งการเรียนวิชาการแต่โบราณเลื่องลือชื่อวัฒนา
 
     
   
  .....................................................................................................................................................................................................................................  
 

เพลง โอ้วัฒนา
 
     
 
                                       เนื้อร้องและทำนอง  โดย
                                       เรียบเรียงเสียงประสาน  โดย                                                                     โอ้วัฒนาของข้าฯ
                                                              เคยอยู่สบายมานาน
                                                             ข้าแต่ครูผู้มีคุณ
                                                             อีกเพื่อนร่วมเรียน
                                                             จะทำตนเป็นคนดี
                                                             เชิดชื่อชาวไทย
                                                             และจะเป็นศรีบ้านเมือง
                                                             บัดนี้ขอลา
      อาจารย์อายะดา กีรินกุล
      คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุญยะรัตเวชสถานศึกษาตระการ
จะลาไกล
การุณสั่งสอนห่วงใย
ข้าฯให้สัญญา
ชูเกียรติสตรีวัฒนา
ให้ปรากฎนาม
ลือเลื่องด้วยเกียรติงดงาม
ด้วยความอาลัย
                                  
 
     
   
  .....................................................................................................................................................................................................................................  
 

เพลง ฉันจะสัตย์ซื่อ
 
     
 
ฉันจะสัตย์ซื่อ เพราะคนเชื่อถือไว้ใจฉัน
ใจสะอาดครันเพราะคนรักฉันทุกแห่ง
ฉันจะแข็งแรงเพราะต้องเข้มแข็งและอดทน
ฉันกล้าผจญเพราะมีสิ่งจำต้องสู้
ฉันกล้าผจญเพราะมีสิ่งจำต้องสู้
I would be ture, for there are those you trust me ;
I would be pure, for there are those who care
I would be strong, for there is much to suffer;
I would be brave,for there is much to dare .
 
     
   
  .....................................................................................................................................................................................................................................  
     
 
เพลง ขอโมทนา
 
     
 
ขับร้อง
เนื้อร้อง
ทำนอง
เรียบเรียง
ฺBacking Track
Pre-school Singers
ภิญโญ ณ นคร
บุปผา กิ่งชัชวาลย์
จันทร์แรม สตรอสบอก
ปัญญา ปคูณปัญญา
 
 

 
 
ขอโมทนา อาหารประจำวัน
ที่ผู้จัดสรรและบริการ
บิดามารดาพระเจ้าทรงประทาน
ให้เราอิ่มหน่ำสำราญ โมทนาขอบพระคุณอาเมน
 
     
   
  .....................................................................................................................................................................................................................................  
     
 
เพลง ศิษย์วัฒนา
 
     
 
ขับร้อง
เนื้อร้อง
ทำนอง
เรียบเรียง/Backing Track
กวินนา ศิริอังคณา
สารา เกษมศรีฯ
นวลทิพย์ น่วมเจิม
ดร.แพง ชินพงษ์

 
 

 
 
วัฒนาล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
ดูสะอาดทั่วไปทุกแห่งหน
มีลำธารป่าไม้ชื่นกมล
เมื่อได้ยลสดชื่นรื่นร่มเอย
ต้นมะขามเรียงลำดับคอยรับเจ้า
ถึงตอนเช้านกกาส่งเสียงใส
แว่วระฆังหง่างเหง่งวังเวงไกล
ปลุกใครใครให้ลุกขึ้นทำงาน
เรานักเรียนติดนิสัยกระวีกระวาด
ไม่ประหลาดว่าจะพบพวกที่ไหน
ไปถึงก่อนเสร็จก่อนสำราญใจ
จงรู้ไว้นี่คือศิษย์วัฒนา
เรานักเรียนติดนิสัยบำเพ็ญประโยชน์
เป็นของโปรดว่าจะช่วยพวกที่ไหน
ไปช่วยก่อนเสร็จก่อนสำราญใจ
จงรู้ไว้นี่คือศิษย์วัฒนา
วัฒนาอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้อง
คอยปกป้องดูแลไม่ว่ารุ่นไหน
ใครลำบากทุกข์ยากช่วยกันไป
สุดชื่นใจเพราะเราเป็นศิษย์วัฒนา

 
     
   
     
     
  *** วิธีการ ดาวน์โหลดเพลง ให้คลิกขวาที่คำว่า คลิกขวาเพื่อดาวน์โหลดเพลง แล้วเลือก Save Target As