หน้าหลัก
   ประวัติความความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 
 
    เพลงประจำโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 
เนื้อร้อง นักเรียนที่จบหลักสูตรปี 2524
ทำนองและเสียงประสาน อาจารย์ จันทร์แรม สตรอสบอก

       วัฒนาวิทยาลัย
สถานงดงามตระการ
ชื่อเดิมกุลสตรีวังหลัง
อบรมสตรีไทย

 
เกรียงไกรด้วยเกียรติมานาน
โอฬารด้วยสีขาวแดง
แหล่งปลูกฝังระเบียบวินัย
ให้คงไว้ซึ่งคุณธรรม
       วัฒนาวิทยาลัย
ซื่อสัตย์สามัคคี
เราเทิดทูนชาติ ศาสนา
ทั้งการเรียนวิชาการแต่โบราณ
เราภูมิใจในศักดิ์ศรี
ร้อยกว่าปีไม่มีเสื่อมคลาย
กษัตรา ครูอาจารย์
เลื่องลือชื่อวัฒนา*** สามารถรับฟังเพลงได้จาก http://www.wattana.ac.th/song/music.html
 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th