หน้าหลัก
   ประวัติความความเป็นมา
   ประเภทของโรงเรียน/สถานที่ตั้ง
   เครื่องหมาย/ปรัชญา/สัญลักษณ์
   วิสัยทัศน์/นโยบาย
   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
   เกียรติคุณ
   คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
   คณะกรรมการบริหารภายใน
   เพลงประจำโรงเรียน
   เครื่องแบบนักเรียน
   ปฏิทินการศึกษา
 

 
    เครื่องหมายโรงเรียน

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียนแสดงถึงแสงสว่างไปยังผู้อื่น และเป็นประทีปส่องนำทางนักเรียนให้ดำเนินไปตามทางที่ดีที่ถูกต้อง


 
ปรัชญาโรงเรียน
 

คุณธรรมนำวิชาการ
 
 
อักษรย่อโรงเรียน
 

ว.ว.
 
 
คำขวัญ
 

สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์
 


สัญลักษณ์
 
สีประจำโรงเรียน

ขาว-แดง
สีขาวหมายถึง คุณธรรม แดงแก่ก่ำ หมายถึง วิชาการ
                                    
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน
 
 
 
© Copy Right 2548 : Wattana Wittaya Academy . Contact Us: wwa@wattana.ac.th