ติดต่อโรงเรียนแผนที่โรงเรียน


 
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
67 ถ.สุขุมวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0- 2254-7991-5 หรือ 0-2254-4990-4 แฟกซ์ : 0-2254-7997

website : http://www.wattana.ac.th       e-mail : wwa@wattana.ac.th      © Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.