sent 29/01/61
update 30/01/61 
 

 

การแสดงคอนเสิร์ต “Violin & Ensemble ครั้งที่ 4”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เพื่อร่วมการแสดงดนตรี เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีให้มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อสาธารณชน และเกิดความภูมิใจในตนเอง

ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน วง KUS VIOLIN KIDS, วง KUS JUNIOR CHAMBER MUSIC และวง KUS STRING ENSEMBLE และพิเศษสำหรับปีนี้ด้วยการพบกับการแสดงจากนักดนตรี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่พร้อมใจกันมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่า
ไม่ว่าจะเป็น เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสากล เพลงคลาสสิก ในรูปแบบหลากหลายทั้งการแสดงเดี่ยว การแสดงกลุ่มเล็ก รวมถึงการแสดงวงขนาดกลาง ความพิเศษในครั้งนี้มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยเครื่องดนตรีกู่เจิ้ง จากนักเรียนสาธิตเกษตรฯ อายุ 9 ขวบ ก่อนเริ่มงานคอนเสิรต์ 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยPhoto Gallery