sent 17/01/61
update 18/01/61 
 

 

คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus

คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง Majestic Gold 2018 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 โดยคณะนักร้องประสานเสียงที่แสดงเป็นคณะที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันนานาชาติปี 2016-2017 จัดโดยสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนศิลปินแห่งชาติและโครงการร้องรำทำเพลง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


Photo Gallery