sent 03/06/60
update 04/06/60 
 

 

Wattana Little Angels

ร่วมแสดงในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกาศผลโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี

นำทีมโดยอาจารย์วลีญา นุตคำแหง อาจารย์ทักษ์สุตา ปานอุทัย
ผู้อำนวยเพลงโดยอาจารย์วรธิดา พันธุพงศ์ นักเปียโนโดยนายปรีดิ์ ศุภกิตติวงศ์

Photo Gallery