sent 23/05/60
update 24/05/60 
 

 

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน

ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัยครบรอบ 143 ปี

โดยมีศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ คริสตจักรวัฒนา


Photo Gallery