sent 29/08/59
update 29/08/59 
 

 

งานวิชาการบูรณาการอาเซียน

อธิษฐานเปิดกิจกรรมการแข่งขันวันวิชาการบูรณาการอาเซียน โดย อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
มีกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ตอบปัญหาระดับประถมศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขัน Crossword Game และ A-Math
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ การแข่งขัน Lab กริ๊ง และกิจกรรมในรูปแบบ "Play & Learn Activity" ชมนิทรรศการหุ่นจำลองโครงกระดูกไดโนเสาร์
ระหว่างวันพฤหัสที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารระดับประถมศึกษา


Photo Gallery