sent 19/08/59
update 22/08/59 
 

 


งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 หัวข้อ “ เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา ”

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขัน งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18 หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา” ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเหรียญพระราชทานจากพระราชินีเป็นที่ระลึก และพระราชทานให้โรงเรียน 1 เหรียญ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน