sent 02/09/62
update02/09/62 
 

 

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Talent Star Gold Award จากการเข้าร่วมประกวด Talentstar International Model 2019

เด็กหญิงสุเรนธร สมบูรณ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล Talent Star Gold Award จากการเข้าร่วมประกวด Talentstar International Model 2019 ในนามของ Top Model Thailand ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ประเทศฮ่องกง