sent 13/08/62
update 13/08/62 
 

 

"รับพระราชทานโล่รางวัลที่ 1 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากการประกวดงานเขียนประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา"

ขอแสดงความยินดีแด่ ด.ญ.ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสรับพระราชทานโล่รางวัลที่ 1 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากการประกวดงานเขียนประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาสการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ