sent 07/08/62
update 07/08/62 
 

 

"ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล"

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.สุเรนธร สมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ Senior Girl และรางวัล Best of Personality Thailand 2018 จากการประกวด Top Model Thailand 2018 และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ “รางวัลแห่งความสำเร็จ” “บุคคลตัวอย่าง” ประเภทเยาวชนยอดเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร