sent 27/04/62
update 29/04/62 
 

 

"การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย Open Water ของสมาคมว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย "

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย Open Water ของสมาคมว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย ดังนี้

  • ณัฐวรา บวรศรีสุข แข่งระยะ 3 กิโลเมตร ได้ลำดับที่ 1
  • เด็กหญิงจริยา(หนูริน ) แข่งระยะ 1กืโลเมตร ได้ลำดับที่ 2
  • เด็กหญิงปัณฑิตาลิ้มมณี แข่งระยะ 1 กิโลเมตร ได้ลำดับที่ 3

ผลการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย Open Water ของสมาคมว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย