sent 10/11/61
update 12/11/61 
 

 

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

นางสาวเจนนิสา จักร์รัตนพาหุ ม.6/3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขององค์กร GJ-Thailand จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech Contest ในวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561
คุณครูผู้ฝึกซ้อม Mr. Tij Tran
คุณครูผู้ดูแล นางสาวชาลินี สมุทรผ่อง