sent 8/12/61
update 12/12/61 
 

 

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส Description d' image”

นางสาวกัญญาณัฐ อุดมเดชทรัพย์  นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส Description d' image จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ครูผู้ฝึกสอน อ.พิมพวัลคุ์ สุวรรณทัต