sent 23/11/61
update 28/11/61 
 

 

“กิจกรรมคลีนิกพัฒนาทักษะฟุตบอล จัดโดยศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเชลซี กรุงเทพฯ”

ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเชลซี กรุงเทพฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะฟุตบอลให้กับนักเรียนและการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน
ทางโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเกียรติในการได้รับความรู้ โดยทางศูนย์ฝึกฟุตบอลฯ ได้เข้ามาให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถโดยการเข้ามาจัดกิจกรรม
คลีนิคฟุตบอล ภายในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561