sent 29/10/61
update 29/10/61 
 

 

“ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น”

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทวีชาติ (ฟ้าใส) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ได้นำศิลปะ-วัฒนธรรมไปแสดงในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

12 ตุลาคม 2561 คุณครูโรงเรียนบุษบานาฏศิลป์เข้าพบท่านผู้ว่าการเขต Muko จังหวัดKyoto ประเทศญี่ปุ่น
12 ตุลาคม 2561 การแสดงรำไทย โรงเรียนประถมKOYO เขตMUKO จังหวัดKYOTO Muko Elementary School
13 ตุลาคม 2561 ช่วงเช้า ร่วมประชาสัมพันธ์ งาน NI-Thai Culture Fair in Kyoto 2018 ที่ห้าง AL Plaza Kyotonabe
13 ตุลาคม 2561 ช่วงบ่าย การแสดงรำไทยที่ LET IT  BE เป็นโรงพยาบาลสำหรับคนชรา
14 ตุลาคม 2561 ร่วมงาน Japan-Thai Cultural Fair in Kyoto 2018

ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 “Japan-Thailand Culture Fair in Kyoto 2018”  (งานวัฒนาธรรมไทยญี่ปุ่น)
จัดโดย  Japan-Thailand Education Exchange Society