sent 08/10/61
update 24/10/61 
 

 

"กิจกรรมโครงการ Do for D ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"

ตัวแทนคณะนักเรียน และคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Do for D ค่าย "ผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมปลายและสร้างแกนนำจิตอาสา จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีPhoto Gallery