sent 17/09/61
update 18/09/61 
 

 

“ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน”

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ เพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องระบบการดูแลและจัดการหอพักนักเรียนประจำ
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561