sent 1/09/61
update 14/09/61 
 

 

“กิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่ ”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่ โดยมีคุณครูนภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒Photo Gallery