sent 02/07/61
update 02/07/61 
 

 

“การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง”

การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง จัดโดยกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้