sent 07/03/61
update 08/03/61 
 

 

“ขอแสดงความยินดี”

อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล “ครูหัวใจรักพลังงาน” (ครูต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย