W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 6 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


จิตอาสาโรงเรียนวัดสบกเขียว จ.นครนายก

photo-ani


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดเสวนา หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาในชีวิต"

photo-ani


งาน "Together in Harmony 140 ปีแห่งพระพร"

photo-ani


นักเรียนโครงการห้องเรียนต่างแดน เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

 


แสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล Musical on the Beach”

photo-ani


ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก Senior High School of Tsukuba at Sakado,University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 


ร่วมงาน “วันการศึกษาเอกชน 2558”

photo-ani


ติวความถนัดทั่วไป(GAT) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

photo-ani


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

 


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก สมศ. บรรยายเรื่อง “เปิดต้นแบบชีวิตครูไทย สอนดีได้ด้วยการประเมิน”

 


กิจกรรมค่าย Free Being Me นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

photo-ani


ละครเพลงภาษาอังกฤษ “มู่หลาน”

photo-ani


กิจกรรม “วันวาร...สายธาร...วัฒนา”

photo-ani


โครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา สืบสานค่านิยม 12 ประการ

photo-ani


ติว O-NET นักเรียน ม.5,ม.3

photo-ani


อบรมคณะครูเรื่อง “การส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู” 

photo-ani


การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย 

photo-ani


กิจกรรม English Camp

photo-ani


คณะนักร้อง Wattana Little Angels ร่วมขับร้องเพลง “ค่านิยม 12 ประการ”  ในงานวันเด็ก

photo-ani


ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

photo-ani
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์จีน ( ลงข่าววันที่ 2/18/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ ด.ญ.กัญญาณัฐ อุดมเดชทรัพย์ และ ด.ญ.จิดาภา ลิ้มธนาคม ม.2/1 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ" เกษตรก้าวไกลสู่อาเซียน" ( ลงข่าววันที่ 2/18/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงวาศิณี สุวรรณแพทย์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย( ขิม ) “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ( ลงข่าววันที่ 2/17/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ลงข่าววันที่ 2/17/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณัฐนรี คำปาแฝง ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคัดลายมือ ( ลงข่าววันที่ 2/12/2015 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี ๒๕๕๘ ( ลงข่าววันที่ 1/15/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ห่วงใยท่านทั้งหลาย
(1 เปโตร 5:7)

Casting all your care upon him; for he careth for you
(1 Peter 5:7)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster