CCT
ll ประกาศวันรับเอกสารจบหลักสูตร : ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารจบวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องทะเบียน-วัดผล อาคารอำนวยการll
 
User :
Password :
 
news letter
» คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษวันสายใจไทยปี 2557 เพื่อเฉลิมเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ บันทึกเทปในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ออกอากาศวันอังคารที่ 1 เมษายน2557

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 10 ท่าน
 
 
 • Hot News 1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot New8
 • Hot News9
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชมรมจิตอาสา ณ บ้านบางแค2

photo-ani


นักเรียนศิษย์เก่าสบทบทุนร่วมบูรณะอาคารเรียน 1919

 


บันทึกเทปขับร้องเพลงประสานเสียง เพื่อเปิดรายการพิเศษวันสายใจไทยประจำปี 2557   

photo-ani


ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557  

photo-ani


กิจกรรม “ตามรอยพ่อหลวงนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

photo-ani


พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด รุ่น 139

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด รุ่น 139

photo-ani


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จัดเสวนา หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพ"

photo-ani


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จัดเสวนา หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความแตกต่างทางเศรษฐกิจ"

photo-ani


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จัดเสวนา หัวข้อ "การบริหารธุรกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"

photo-ani


งานแสดงละครภาษาอังกฤษ Drama Night 2014  

photo-ani


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

photo-ani


คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ทหารชายแดน

photo-ani


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จัดเสวนาหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาในชีวิต”

photo-ani


คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้มอบเสื้อยืดให้กองทัพอากาศ

photo-ani


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

photo-ani


เข้าเยี่ยมเยียนและอธิษฐานเผื่อ ศจ.ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 


ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์

photo-ani


การแข่งขันกีฬาสี ระดับปฐมวัย

photo-ani


การแข่งขันกีฬาสี ระดับประถมศึกษา

photo-ani
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ม.1 ทั้งหมดและนักเรียน ม.4(เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( ลงข่าววันที่ 8/4/2557 )
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารนีลสันเฮส์ ( ลงข่าววันที่ 3/3/2557 )
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองชั้น อ.3 ปีการศึกษา 2556 ประชุมเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการศึกษาต่อชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ ( ลงข่าววันที่ 30/1/2557 )
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองชั้น ป.6 ประชุม เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการศึกษาต่อชั้น ม.1 และรายละเอียดการอยู่ประจำ ในวันที่ 23 มค. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอายะดา ( ลงข่าววันที่ 16/1/2557 )
ตารางปฏิทินวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระดับมัธยมศึกษา ( ลงข่าววันที่ 10/1/2557 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

"จงชื่นบานอยู่เสมอ"

(1 เธสะโลนิกา 5:16)
โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster