W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 3 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9
 • Hot News10
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


งานวังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2014

photo-ani


ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

photo-ani


เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "การประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ" และ "โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2557"

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับประถมศึกษา

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับปฐมวัย

photo-ani


Wattana Little Angels แถลงข่าวการประกวดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

 


Wattana Little Angels แสดงในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

photo-ani


Wattana Children's Chorus ร่วมร้องเพลงในงานคริสตชนไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ในวัน อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ หอธรรม

 


บันทึกเทปรายการพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รายการโฮมรูม

 


คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงระดับประถม ศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แสดง ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

photo-ani


งานกาลาดินเนอร์ “The Hearts of Wattana”

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงพระคุณมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล 159 ปี

photo-ani


นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรศึกษาดูงาน

photo-ani


รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

photo-ani


งานสัปดาห์รักการอ่าน “140 ปีกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย”

photo-ani


งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา จัดการสอนเสริมความถนัดทั่วไป (GAT) 

photo-ani


ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “The Hearts of Wattana”

photo-ani


คณะผู้บริหารบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ให้กับคณะครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 


การแข่งขันว่ายน้ำ “เบญจาสีติ” ระหว่างนักเรียนสตรีทั่วประเทศ ครั้งที่ 23

photo-ani
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดรำวงมาตรฐาน ครั้งที่ 2 ( ลงข่าววันที่ 12/19/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน 108 ปี SCC วิชาการสัมพันธ์ ( ลงข่าววันที่ 12/19/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15/2557 ( ลงข่าววันที่ 12/18/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันรายการ "คิดวิทย์ Tag Team" ( ลงข่าววันที่ 12/18/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ( ลงข่าววันที่ 12/16/2014 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูแสนดี ( ลงข่าววันที่ 1/30/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า

(1 ยอห์น 4:7)

Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
(1 John 4:7)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster