W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 4 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


โครงงานบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษา สืบสานค่านิยม 12 ประการ

photo-ani


ติว O-NET นักเรียน ม.5,ม.3

photo-ani


อบรมคณะครูเรื่อง “การส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู” 

photo-ani


การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย 

photo-ani


กิจกรรม English Camp

photo-ani


คณะนักร้อง Wattana Little Angels ร่วมขับร้องเพลง “ค่านิยม 12 ประการ”  ในงานวันเด็ก

photo-ani


ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

photo-ani


การแข่งขันกีฬาสีระดับประถมศึกษา

photo-ani


ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบของเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่สำนักงาน กศน.

 


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ดี) ประจำปีการ 2556

 


นักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยร่วมร้องเพลงในกิจกรรม Candlelight Service

 


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบหลอดไฟ จาก กฟผ.

 


ร่วมแสดงในงานแถลงข่าว "กระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน"

 


งานวังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2014

photo-ani


ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

photo-ani


เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "การประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ" และ "โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2557"

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับประถมศึกษา

photo-ani


นมัสการเทิดพระคุณพ่อระดับปฐมวัย

photo-ani


Wattana Little Angels แถลงข่าวการประกวดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ

 
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงภัท วสุรัตน์ ม.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนโตโยต้า ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2016 ( ลงข่าววันที่ 1/23/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนที่แสดงละครปลุกใจรักชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ( ลงข่าววันที่ 1/23/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงพรรษมน จุลกะรัตน์ ม.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" ( ลงข่าววันที่ 1/23/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงพรรษมน จุลกะรัตน์ ม.3/3 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Horse Festival & Show Jumping 2014 ( ลงข่าววันที่ 1/22/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงสุทธิจิตร รัตนภุชพงษ์ ม.1/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน BANGKOK Figure Skating Classic 2014 ( ลงข่าววันที่ 1/22/2015 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี ๒๕๕๘ ( ลงข่าววันที่ 1/15/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน
(สดุดี  23 : 1)

The LORD is my shepherd; I shall not want.
(Psalms 23:1)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster