W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 3 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


ต้อนรับอาจารย์และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


นมัสการพระเจ้าก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 คณะครูโรงเรียนสังกัดพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

photo-ani


กิจกรรม “ค่ายนักเรียนประจำ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 141

photo-ani


คณะครูระดับประถมศึกษา ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Power Point เวอร์ชั่น 2013" 

photo-ani


ค่ายอาสาพัฒนามิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 1 

photo-ani


จิตอาสาโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม อ.เมือง จ.นครนายก

photo-ani


ขอขอบคุณนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 140 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำรายได้ให้โรงเรียนและครู

 


มอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 140

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดรุ่น 140 ปีการศึกษา 2557 (Bacclaureate)

photo-ani


จิตอาสาโรงเรียนวัดสบกเขียว จ.นครนายก

photo-ani


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดเสวนา หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาในชีวิต"

photo-ani


งาน "Together in Harmony 140 ปีแห่งพระพร"

photo-ani


นักเรียนโครงการห้องเรียนต่างแดน เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

 


แสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล Musical on the Beach”

photo-ani


ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จาก Senior High School of Tsukuba at Sakado,University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 


ร่วมงาน “วันการศึกษาเอกชน 2558”

photo-ani


ติวความถนัดทั่วไป(GAT) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

photo-ani


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

 


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับเชิญจาก สมศ. บรรยายเรื่อง “เปิดต้นแบบชีวิตครูไทย สอนดีได้ด้วยการประเมิน”

 


กิจกรรมค่าย Free Being Me นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

photo-ani
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงณรมล อภิรติโชค ชั้นอนุบาล 3 /5 ( ลงข่าววันที่ 5/22/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( ลงข่าววันที่ 3/27/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการ Air Force Swimming Championship ครั้งที่1 (มือใหม่) ชิงถ้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สระว่ายน้ำ ธูปเตมีย์ ( ลงข่าววันที่ 3/24/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ “Swimming Championship: XII Martin’s Cup” ( ลงข่าววันที่ 3/24/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็มจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ( ลงข่าววันที่ 3/18/2015 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูแสนดี ประจำปี ๒๕๕๘ ( ลงข่าววันที่ 1/15/2015 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย
(สุภาษิต  16:20)

He that handleth a matter wisely shall find good : and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
(Praverbs 16:20)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster