W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 4 ท่าน
 
 
 • Hot New1
 • Hot New2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้ารับมอบรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

photo-ani


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 

 


กิจกรรมโครงงาน และการแสดงปิดภาคเรียนที่1/2557 ของระดับปฐมวัย

photo-ani


คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คณะครู และ คณะกรรมการ ผู้ปกครอง ไปเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์

photo-ani


ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเกาหลีใต้

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus ร่วมร้องเพลง "ความฝันอันสูงสุด" เพื่อแสดงในวันเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557

 


กิจกรรม “หนึ่งกิโล ถนนน้ำใจ”

photo-ani


ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ร่วมกับเขตวัฒนา  และโรงเรียนในเขตวัฒนา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

photo-ani


กิจกรรมค่ายรักการอ่าน “วัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิด กับนานมีบุ๊คส์”

photo-ani


กิจกรรม 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

photo-ani


คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา

photo-ani


กิจกรรม  KODOMO HERO KIDS  หน่วยพิทักษ์ฟันสะอาด

photo-ani


กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษาสหกรณ์

photo-ani


กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ บริษัทนานมีบุ๊คส์

photo-ani


กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย

photo-ani


สัปดาห์ประชาคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา  

photo-ani


ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันภาษาไทย และการแข่งขันจัดป้ายนิเทศ

photo-ani


จัดค่ายคุณธรรมนำปัญญาสู่โลกกว้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 140

photo-ani


โครงการ BeNice School Program 2014

photo-ani
การแข่งขันทางวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ( ลงข่าววันที่ 6/17/2014 )
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Empowering the Future of English Language Teaching for the ASEAN Region” ( ลงข่าววันที่ 7/10/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียน ที่มีความสามารถในการแสดงและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกของละครเพลง เรื่อง “Mulan” ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกวดสร้างสรรค์ผลงานจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง "Mulan" ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ม.1 ทั้งหมดและนักเรียน ม.4(เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( ลงข่าววันที่ 4/8/2014 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูแสนดี ( ลงข่าววันที่ 1/30/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน
(มาระโก 12:30)

Love the Lord your God with all your heart ,with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
(Mark 12 : 30)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster