W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 
 

ขณะนี้ Online อยู่ 1 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News1
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News6
 • Hot News7

 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • ระบบประกันคุณภาพภายใน


โครงการคุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณะทำงาน คุ้มครองเด็กสภาคริสตจักรในประเทศไทย ติดตามการดำเนินงาน ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 


เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร"
วันเสาร์ที่14 กันยายน พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่11 หัวข้อ"เสน่ห์ท่องเที่ยวแดนมังกร" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

 


กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์กลางวัน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”
อาจารย์มยุรี มีล้อม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา พาตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มอบถุงผ้าใส่ยา จำนวน 400 ใบ ได้จากการที่นักเรียนลงมือปฏิบัติฐาน กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 “Heling Pouch”

 


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ”
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาหัวข้อ “เส้นทางสู่โอกาสทางอาชีพในระดับนานาชาติ” (Pathways to the Global Career Opportunity) และจัดทำปฏิบัติการเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผู้ประกอบการสู่โลกดิจิทัล” (I-Start up) ของคณะบริหารธุรกิจ

 


เทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT โดยผ่านโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

 


การประกวดมารยาทไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 “โครงการธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48
ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.มุจลินทร์ บุญยิ่งสถิตย์, ด.ญ.สิปโปทัย รัตนตั้งตระกูล, ด.ญ.วิมุตตา ภูมิวิเศษ และ ด.ญ.กมลชนก แก้วอินัง นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

 


อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯจัดฝึกอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


การเข้าประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปีที่ 4” เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ไอคอนสยาม จัดโดยไอคอนสยามร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ ความเป็นไทยเป็นตัวแทนทำภารกิจ เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นเวลาหนึ่งปี

 


กิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม จุดประกายโครงงานด้วยการเรียนรู้ Micro:bit Project จากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือคู่มือ micro:bit สำหรับSTEM และวิทยาการคำนวณ

photo-ani


กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม “สุขภาพ” โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันบาสเกตบอล และประกวดกองเชียร์ลีดเดอร ์ของแต่ละห้อง เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างห้องเรียน

photo-ani


การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ด.ญ.สาริศา จุฑาพรมณี และ ด.ญ.รมณ ภูธรธราช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านเข้ารอบที่ 3 ได้ลำดับที่ 23 และ 73 (ตามลำดับ) จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 


นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชม Open House “เปิดบ้านระดับมัธยมศึกษา” โดยเดินเยี่ยมชมอาคารเรียน และชมฐานการแสดงผลงานนักเรียน

photo-ani


กิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครองในกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวัฒนาฯ” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

photo-ani


ชมการแสดงดนตรี "คณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และอาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสถานทูตอเมริกา และคณะนักร้อง Oscar Williams and The band of Life เข้าแสดงดนตรีและการขับร้อง Gospel Music

photo-ani


ฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์วัฒนา” จากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

photo-ani


กิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา : Inspirational Catwalk ปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้

photo-ani


กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายกลางวัน)
กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ค่ายกลางวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป้าหมายฝึกทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน

photo-ani


กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิด กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สูตรลัดเอาชนะมนุษย์เมนส์” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่แสดงออกทางกายและอารมณ์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

photo-ani


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง Financial Literacy ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนการทำโมเดลวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของธุรกิจ (Business Model Canvas)

photo-ani


กิจกรรม "Open House ระดับปฐมวัย"

กิจกรรม “วัฒนาเปิดบ้าน” Open House ระดับอนุบาล วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับอนุบาล

photo-ani


กิจกรรม "Open House ระดับประถมศึกษา"

กิจกรรม Open House ระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ และอาคารเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งการเปิดบ้านครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาหัวข้อ “Lesson Study”

photo-ani


กิจกรรม "ฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์"

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา และฝึกทักษะวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “3D modelling design and 3D Printer” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

photo-ani


กิจกรรม "งานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ"

อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ เป็นประธานและอธิษฐานเปิดงานวิชาการบูรณาการอาเซียน 3 ระดับ ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ

photo-ani


กิจกรรม "รักการอ่าน รักการเรียนรู้ ยุค4.0”

ค่ายวัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิดกับนานมีบุ๊คส์ ตอน “รักการอ่าน รักการเรียนรู้ยุค 4.0”ระหว่างวันที่17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์Go Genius Learning Center จังหวัดนครราชสีมา

photo-ani


"กิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันกระโดดเชือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน โครงการสามัคคีคือพลัง เพื่อสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

photo-ani


"กิจกรรม “น้องเล็กปลูกผัก”

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักกวางตุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 แล้วช่วยกันรดน้ำ สังเกต เฝ้าดูการเจริญเติบโต จนนำมาสู่การเก็บเกี่ยวผักกวางตุ้ง และนำมาประกอบอาหาร

photo-ani


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อให้กับเยาวชน”

โครงการ “ใช่ก่อนแชร์..ชัวร์ ก่อน ชอบ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สังคมออนไลน์ในปัจจุบันแก่นักเรียน

 


กิจกรรม “ โครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รุ่นนกสีฟ้า ระดับประถมศึกษา และนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่อโครงการ กินตามแม่ : กินเปลี่ยนโลก

photo-ani


"กิจกรรม “Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี"
กิจกรรม Wattana Characters เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

photo-ani


"พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีสดุดีเทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้มีพระคุณ

 


"กิจกรรม Hand On"
นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานกับการประดิษฐ์ การ์ดวันแม่เพื่อนำไปมอบแด่คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม Hand On สอนโดยผู้ปกครองอาสาห้องสมุด วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


"โครงการพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Maker Space development (Depa)"
กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันหนูน้อยไอที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 นักเรียนแข่งขันการเขียนโปรแกรมแบบ Unplugged โดยใช้ Cubetto ในภารกิจ “ตามล่าหาขุมทรัพย์กับ Cubetto” เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ในการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

photo-ani


กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ”
กิจกรรม “ สนุกคิดกับKid Bright ” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการเขียน Coding และโปรแกรม Kid Bright วิทยากร อาจารย์ระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม จากโรงเรียนมัธยมฐานบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

photo-ani


"กิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก"
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "น้องเล็กปลูกผัก" โดยเด็กๆ ลงมือปลูกผักบุ้ง ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

photo-ani


"กิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจและมอบของรางวัล แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกิจกรรม " FUN GOOD FEEL GOOD " เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคี

photo-ani


"โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง"
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหัวแข็ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มูลนิธิ Save the Children เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยและรักษาชีวิตของบุตรหลาน ด้วยการสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต

photo-ani


"ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม"
ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะกุลสตรีวัฒนา (Wattana characters) โดยว่าที่ร.ต.หญิงดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ตัวแทนครู และผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"กิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ"
นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม D-nee Kids school Tour ส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย จัดเป็นการเล่านิทาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม การแสดง ฯลฯ โดย บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10"
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ

photo-ani


"กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ""
กิจกรรมเสริมหลักสูตร บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ดวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดาฯ

photo-ani


"กิจกรรม"ร้องเล่น...เต้นรำ""
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถ และความรักความสามัคคีในระดับชั้น รวมทั้งใช้เวลาในการอยู่ประจำให้เกิดคุณค่า

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาโคล

photo-ani


"แนะแนวการศึกษาจากสถาบัน On Deman"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อธิษฐานเปิดและมอบของที่ระลึกขอบคุณครูพี่เฟรน (อาจารย์ภัทรพล ไพศาลภานุมาศ) จากสถาบัน On Demand ในโอกาสมาแนะแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ Tcas และแนวทางการเลือกคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

photo-ani


"BCC ประชาสัมพันธ์ครบรอบ 167 ปี"
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสมาประชาสัมพันธ์งานวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 167 ปี วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียน 130 ปี

photo-ani


"ประชุมใหญ่สามัญประจำปี"
ผู้บริหารและคณะครู 3 ระดับ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


"Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
Open house การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นร.แกนนำครอบครัวพอเพียง ขับร้องเพลงร่วมพิธีเปิดงาน
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


"เป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ"
อาจารย์กัมปนาท ธรรมผาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ แก่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

photo-ani


"เป็นตัวแทนร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festival"
เด็กหญิงศุภกานต์ เปี่ยมอยู่สุข ม.1/2 และ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เบญจวงศ์เสถียร ม.1/6 เป็นตัวแทนคณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมงาน 23 rd CHILDREN OF THE
WORLD IN HARMONY : International Youth Choir and Dance Festiva

 


"การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย"2billion kilometres to safety charity Run"ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การวิ่งการกุศลเพื่อผู้ลี้ภัย "2billion kilometres to safety charity Run" ถนนราชดำเนินนอก (องค์การสหประชาชาติ) ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโดย UNHCR

photo-ani


"ร่วมลงนาม (MOU : Memorandum of Understanding)"
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding)

photo-ani


"ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีญี่ปุ่น"
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
และคณะกรรมการบริหารภายใน ร่วมต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีจากเมืองยูริฮอนโจ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยทั้ง 3 ระดับ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


"เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เขตวัฒนาและเครือข่ายกองทุนแม่ชุมชนต่างๆ คุณกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา สส.เขตคลองเตยเเละเขตวัฒนา ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม จากซอยสุขุมวิท 19- ถนนอโศกมนตรี

photo-ani


"กิจกรรมรักษ์โลก"
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ร่วมกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
จัดกิจกรรมบูรณาการโดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบคริสตจักรวัฒนา

photo-ani


"ฟังบรรยายเรื่องการอยู่ประจำ"
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับฟังการบรรยายเรื่อง “อยู่ประจำอย่างไรให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ” โดยนางสาวกัญญารัตน์ อาจชน
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่น 134 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 130 ปีฯ

photo-ani


"มอบทุนการศึกษามูลนิธิโสภาธารน้ำใจ"
พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ขัดสน ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดยมูลนิธิโสภาธารน้ำใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

photo-aniนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม S&P School Tour 2019 โดยการประกวดแต่งหน้าเค้ก และชมละครเรื่อง “องครักษ์พิทักษ์ทะเล”
ละครที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดยบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเอลลินวู้ด

photo-ani


"งานลายคราม"
อดีตผู้บริหารโรงเรียน ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาทผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงานวันลายคราม งานพบปะสังสรรค์ระหว่างครูและศิษย์เก่าจัดโดย สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในธีม "Together Under the Rainbow" ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น สนุกสนาน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"กิจกรรม White Music School Tour"
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต White Music School Tour แสดงโดย เบล สุพล Atom และ Getsunova
ศิลปินจากค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปิดการแสดงคอนเสิร์ตโดยนักเรียนวงไก่ไข่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอายะดา กีรินกุล

photo-ani


"พิธีไหว้ครู 3 ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา"

ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อดีตผู้บริหาร และคณะครู
ร่วมพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

 


"พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
และ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ ร่วมติดเข็มแก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบพิธี โดยศาสนาจารย์สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ คริสตจักรวัฒนา

photo-ani


"แนะแนวสอบเข้า TCASTer MOCK EXAM"
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดในการแนะแนวสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ TCASTer MOCK EXAM ปีที่ 2 “คู่หูประลองสนาม พร้อมตะลุย TCAS ปีที่ 2” จัดโดยบริษัทออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"การศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียน"
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและต่างประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบทะเบียนของ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องพระคุณ อาคารอำนวยการ

 


"วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา"
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดภาษี ซ.เอกมัย 23 จัดโดยเขตวัฒนา

 


"นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
*ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
*ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
*ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

 


"ค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่4”
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าค่ายกิจกรรมผู้นำเยาววชนครอบครัวพอเพียงระดับประเทศ ปีที่ ๔ (Leader Camp 2019) ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

photo-ani


"กิจกรรม Home Sweet Home”
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ
อธิษฐานเปิดและกล่าวให้ข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิต
นักเรียนประจำแก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นม.1
และม.4 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรม Home Sweet Home
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศตวรรษานุสรณ์

photo-ani


"มอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์”
ดร.พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมนมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคารศตวรรษานุสรณ์
เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญอศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ เป็นผู้กล่าวคำหนุนใจ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


"งานแสดงความขอบคุณและตอนรับ”
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดงานแสดงความขอบคุณ
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนวาระ 2015-2018 และอดีตผู้บริหารโรงเรียนวาระ ปีการศึกษา 2017-2018
รวมถึงการต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และผู้บริหารโรงเรียนวาระ 2019 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


"ประชุมครูคริสเตียน”
มน.พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมครูคริสเตียน
เพื่อสร้าง ความรักและสามัคคี ในกลุ่มครูคริสเตียนและสนับสนุน เป็นโรงเรียนแห่งการประกาศ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปีฯ

photo-ani


"ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.6”
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


"ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ์”
ครูปฏิบัติหน้าที่เวรระดับประถมศึกษาช่วยตรวจและคัดกรอง นักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพ
ร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่ในระยะเริ่มแรก
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและให้นักเรียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงเรียน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


"แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา”
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ และอาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ร่วมติดเข็มแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี
อาคารอายะดา กีรินกุล

photo-ani


ร่วมขับร้องเพลงงาน “น้อมใจภักดิ์ จักรีวงศ์”
เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 


รางวัลเกียรติยศครอบครัวพอเพียง
คุณครูและตัวแทนนักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัล UC Walk Rally รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารสิทธิ
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงหเสนี)2

 


นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
นมัสการเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้า
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเชิญ
ศจ.สันติ แดงเรือน รักษาการศิษยาภิบาล
คริสตจักรวัฒนาเป็นผู้เผยพระวจนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ คริสตจักรวัฒนา

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา
อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
ร่วมปฐมนิเทศ และนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7
อาคารอายะดา กีรินกุล

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ระดับปฐมวัย
อาจารย์พัชราภรณ์ ดวงชื่น ผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
ร่วมปฐมนิเทศและนมัสการพระเจ้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการ
อธิษฐานเปิดและกล่าวต้อนรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับ ประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
พร้อมรับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2562 และพบครูที่ปรึกษา
ณ ห้องเรียน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

photo-ani


นมัสการก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้ช่วยผู้บริหารและคณะครูผู้มีตำแหน่งร่วมนมัสการพระเจ้า
เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนไทยคริสเตียน

photo-ani


ลงนามถวายพระพร
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นำแจกันดอกไม้ถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ...

 


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษา และวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

photo-ani


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
ปี 2562
นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยไดัรับรางวัล
"เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2562" จากสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 


คณะกรรมการนิเทศ จากสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย
เยี่ยมเยียนและ ศึกษาสถานการณ์ ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพระพร

photo-ani


การแสดงดนตรีของ คณะออสเชสตร้า คริสตจักรจากประเทศเกาหลี
วงดนตรีออสเชสตร้า แสดงดนตรีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชม
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารภายใน
นำกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตมาส แก่คณะผู้บริหารสภาคริสตจักในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

 


นายกสมาคมสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค(สปอท.) และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ได้ร่วมเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ
ที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ ชุมชนสวนอ้อย ถนนทางรถไฟสายเก่า เขตคลองเตย ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

 


อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนร
ู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของครูระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระพร

 


"กิจกรรมคลีนิกพัฒนาทักษะฟุตบอล"
ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเชลซี กรุงเทพฯ เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับฟุตบอล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

 


"ค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4"
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง นำอธิษฐานในการเดินทางเพื่อเข้าค่ายส่งเสริมภาวะผู้นำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

photo-ani


"กิจกรรมโครงการ Do for D ค่ายผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด"
ตัวแทนคณะนักเรียน และครู เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Do for D ค่าย "ผู้นำเยาวชนห่างไกลยาเสพติด" ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

photo-ani


"กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (ปลูกป่าชายเลน)
คณะครู และบุคลากร ทัศนศึกษาชมป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง และร่วมอนุรักษ์โดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลย ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

photo-ani


"กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ครู และบุคลากร" (โดยเครื่องมือ NLP เพื่อความสุข ความสำเร็จร่วมกัน)
คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยวิทยากรคนต้นคิดแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"กิจกรรม Wattana Wittaya Academy's Flashmob at Terminal 21 on The Nomad"
คณะนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษา และวงดุริยางค์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Flashmob at Terminal 21 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21

 


"นักร้องคอรัส ร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS)"
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้นำนักร้องคอรัส ระดับประถมศึกษาปีที่ 2,3 เข้าร่วมงาน The first Art & Creative Fair of International Schools (ACFIS) วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256 ณ ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพ

photo-ani


"กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษาต้น"
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สูงขึ้นในรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรณที่ 21
ระหว่างวันพุธที่ 26 -วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง

photo-ani


"กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ระดับปฐมวัย"
ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ชมโครงการ นิทรรศการผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียนระดับปฐมวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


"Open House ระดับปฐมวัย"
Open House ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับปฐมวัย วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์"
การลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และโครงสร้างฐานข้อมูล ของโครงการจัดทำระบบการติดตาม การพัฒนาของนักเรียน ในศตวรรษที่ 2
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

 


"Open House ระดับประถมศึกษา"
Open House ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ ศึกษาดูงาน"
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการเพื่อขอรับคำปรึกษา
เรื่องระบบการดูแลและจัดการหอพัก นักเรียนประจำ
ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561"Open House ระดับมัธยมศึกษา"
Open House ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561
“วัฒนาเปิดบ้าน เชิญมาร่วมงาน ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร” ระดับมัธยมศึกษา วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

photo-ani


"กิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่"
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม UHC Young Camp 2018 : พลเมืองใหม่ โดยมีคุณครูนภาวรรณ จินตชิน ครูแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒

photo-ani


"การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา"

ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
เป็นประธานในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1

photo-ani


"ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018"
อาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
และชุมชนสัมพันธ์ นำคณะครูและนักเรียนตัวแทนมูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียงระดับชั้นม.4-ม.5 ร่วมกิจกรรมเดิน-
วิ่งการกุศล "Run For Dawn At Bangkok 2018

photo-ani


"มอบเครื่องดนตรี"
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดกา รดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูงานดนตร
ี ร่วมมอบเครื่องดนตรีสำหรับเป็นเครื่องดนตรีให้นักเรียน

photo-ani


"วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “เรารักภาษาไทย”

photo-ani


"วันแม่แห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา"
สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"วันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา"
สดุดีเทิดพระคุณแม่ระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"วันภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา"
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อธิษฐานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
“สืบสานวรรณกรรมไทย ตามรอยออเจ้า” ระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


"ค่ายธรรมชาติสัญจร"
ค่ายธรรมชาติสัญจรนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

photo-ani


"ซ้อมอพยพหนีไฟ"
ซ้อมอพยพหนีไฟระดับประถมศึกษา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะครูนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

photo-ani


"ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า"
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 


“คณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus "
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท
ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’Chorus เดินทางไปร่วมงาน The 14 th China International chorus Festival and International Federation for Choral Music World Choral Education Conference ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

photo-ani


“การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง"
การแข่งขันว่ายน้ำกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง จัดโดยกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561

 


ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ดารญา ตันตินีรนาท ผ.ช.ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมเดินประชาสัมพันธ์
“โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเยาวชนไทยร่วมใจป้องกันยาเสพติด”

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ
อาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ อดีตผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครูนักเรียน 3 ระดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ
ร่วมติดเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน
และสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คริสตจักรวัฒนา

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและสภานักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ประกอบพิธีโดยศจ.สันติ แดงเรือน ศิษยาภิบาล คริสตจักรวัฒนา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

photo-ani


"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 6 – เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


กิจกรรม Green 4  good  ปลูกออมก็พอเพียง
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับบริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการฯวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่5 เข้าร่วมกิจกรรม Stop Global warming จัดโดยบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทย ณ ลานห้างพารากอน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

photo-ani


อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล "ครูหัวใจรักพลังงาน" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 


อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ "โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา"ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 2559 – 2560 ณ Siam Paragon และในระหว่างวันที่ 3–5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

photo-ani


ขอแสดงความยินดีกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children's Chorus กับรางวัล SILVER DIPLOMA-Level IX ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2561ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย INTERKULTUR

photo-ani


การแข่งขันวงโยธวาทิต
Wattana Marching Band ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการเข้าประกวดในรายการ Thailand Open Music and Marching Arts Competition 2018
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญ
จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการแสดงคอนเสิร์ต “Violin & Ensemble ครั้งที่ 4”

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 15.30 – 18.00 น.
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง Majestic Gold 2018 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


การแข่งขันว่ายน้ำ “เบญจาสีติ”
การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วย“เบญจาสีติ” ครั้งที่ 24 ระหว่างสตรีทั่วราชอาณาจักร โดยมีพลโทเลิศ พึ่งพักตร์ เป็นประธานพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ Assumption University’s Aquatic Center

photo-ani


กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประถมฯ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-ป.6 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ชะอำอีโค่แคมป์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

photo-ani


กิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายต่อฝัน ปั้นหมอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ Leader camp 2017
เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560

photo-ani


กิจกรรมวัฒนาสร้างโลกสีเขียว ปลุกจิกสำนึกในการร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 1/2560

photo-ani


กิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต ค่ายเยาวชนช่อสะอาด วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2560

photo-ani


กิจกรรมรณรงค์ลดโฟม
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมรณรงค์ลดโฟม
ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และกรุงเทพมหานคร ีในวันที่ 7 และ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

photo-ani


กิจกรรมฟังบรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชา"
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายแก่นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 130 ปี

photo-ani


สัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ระดับ
ฝ่ายศาสนกิจจัดสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะครูและนักเรียน 3 ระดับ หัวข้อ ‘Change’ (เปลี่ยน)ระหว่างวันจันทร์ที่ 26-วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

photo-ani


เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการนำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียน
3 ระดับ ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ซ.สุขุมวิท 19-ถ.อโศกมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

photo-ani


Wattana Little Angels
ร่วมแสดงในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกาศผลโครงการเยาวชน กับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี

photo-ani


คณะนักร้องโรงเรียน Loma Linda Academy ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสเตียนระดับมัธยมศึกษา ในแคลิฟอร์เนีย มาแลกเปลี่ยน และแสดงคอนเสิร์ต
ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ
อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และอาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 และวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

photo-ani


ค่ายการเรียนรู้ สืบสานพระราชปณิธาน
มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง ในทุกโรงเรียน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างสรรค์
ให้เยาวชนเติบโตไปอย่างเข้มแข็งและมีใจอาสา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา

photo-ani


การประชุมเชิงปฏิบัติการคุณครูซุปเปอร์ครู สืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

photo-ani


ศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศใต้หวัน
คุณครูนภาวรรณ จินตชิน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้เป็นตัวแทนในการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศใต้หวัน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ครบรอบ 143 ปี

photo-ani


ค่ายนักเรียนประจำรุ่น 143
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนประจำ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

photo-ani


นมัสการพระเจ้า 5 สถาบัน
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

photo-ani


ค่ายสืบสานพระราชปณิธาน ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

photo-ani


"กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"   เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม   จัดโดย  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

photo-ani


กิจกรรมเสวนา”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กระแสยุคศตวรรษที่ 21" จัดโดย  อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เชิญวิทยากรหลากหลายอาชีพ

photo-ani


พิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการปลูกฝัง พลเมืองดี วินัยเด่นตามแนวคิด STAR STEMS วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

photo-ani


"พิธีเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6"
คณะนักร้องประสานเสียงระดับประถมศึกษาตอนต้น Wattana Little Angels ขับร้องบทเพลงจรดฟ้า สุดแผ่นดิน
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

photo-ani


"ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ รับมอบโล่ และเกียรติบัตร ในโอกาสที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปี 2559 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

photo-ani


ต้อนรับผู้บริหารจากประเทศภูฏาน
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากประเทศภูฏาน จำนวน 34 คนในโอกาสเยี่ยมชม และศึกษาดูงานการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560

photo-ani


แสดงความยินดี
คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณชลลกา เก่งระดมยิง ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คนใหม่เมื่อวันพุธที่11 มกราคม 2560 ณ อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


กิจกรรมร่วมแสดงพลัง"..ก้าวเพื่อ ๙ สืบสานพระราชปณิธาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ พระบรมมหาราชวัง

photo-ani


นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง จากการเข้าแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

photo-ani


"กิจกรรมรวมพลังครอบครัวพอเพียงสืบสานพระราชปณิธาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง"ในวันเสาร์ที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

photo-ani


กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ "รู้รักษ์ รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ" วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ สวนป่ากรุงเทพ ปตท.

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับเชิญเป็นมัคคุเทศก์นักเรียน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) งานเทศกาลน้ำมันเมล็ดชาครั้งที่ 2 ในวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การค้า THE EMQUARTIER

photo-ani


"คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels Wattana Children's Chorus และ Wattana Girls' Chorus"
ขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

photo-ani


"คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Little angels"
ร่วมแสดงงานแถลงข่าว และแสดงในพิธีเปิดงานเฉลิมราชย์เฉลิมขวัญ สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี 2559

photo-ani


คณะนักร้องเด็กระดับปฐมวัย Wattana Pre-School Singers ถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้า

photo-ani


"จิตอาสา" ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่น 146
นำรายได้จากการเรียนรู้แบบกึ่งสถานการณ์จริง
ในวิชาโครงงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2558

photo-ani


สอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ สอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม วิชา Moral Education ครั้งที่ 2/2559

photo-ani


"การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสอบ O-NET"
ตามนโยบายสำนักงานพันธกิจการศึกษา
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

photo-ani


มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานการ
ประกวดวาดภาพ กับทางสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์ค อเมโซน

photo-ani


อบรมเชิงปฏิบัติการ Lesson Study by Origo Education
ระหว่างวันพุธที่ 31สิงหาคม-วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมพระพร อาคารอำนวยการ

photo-ani


ค่ายรักการอ่าน
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ Go Genius Training Center Khoa Yai

photo-ani


ค่ายส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ"รู้ป่า รักษ์ป่า รักษาต้นน้ำ
กิจกรรมสร้างฝาย และกิจกรรมพี่สอนน้อง
ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

photo-ani


พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า "เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทาน"
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอำนวยการ

photo-ani


งานวิชาการบูรณาการอาเซียน
กิจกรรมการแข่งขันวันวิชาการบูรณาการอาเซียน
ระหว่างวันพฤหัสที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ อาคารระดับประถมศึกษา

photo-ani


อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3
แกนนำนักเรียนครอบครัวพอเพียง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ I Am Hero3 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus
ร่วมแสดงคอนเสิร์ต "ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี
ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

photo-ani


กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อธิษฐานเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม "วัฒนาก้าวไกลสู่อาเซียน"
มีระหว่างวันที่16-17สิงหาคม2559 ณ อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

photo-ani


นักเรียนระดับประถมศึกษาร่วมงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 18
หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติพระนามยิ่งยศสิริกิติ์ สถิตย์ไว้ในโลกา”

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

 


ขอแสดงความชื่นชมยินดี
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๑๑

photo-ani


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และสดุดีเทิดพระคุณแม่ 3 ระดับ
วันพุธที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี"
ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ "ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชินี"
ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

photo-ani


ประชุมปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย”
โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "สัปดาห์ประชามติ"
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus
ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

photo-ani


"Wattana Little Angels"
แสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559

photo-ani


มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บรรยายพิเศษ เรื่อง“วิถีพ่อ วิถีพอเพียง”
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปี

photo-ani


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชารัฐศาสตร์
ได้ร่วมกิจกรรม " ๖ สัปดาห์ประชามติ" โดยการออกสำรวจ
ความพร้อม ในการออกเสียงประชามติ กลุ่มผู้ปกครองและ
คุณครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559

photo-ani


รำถวายพระพรวันแม่
นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมรำถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

photo-ani


นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 64 พรรษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
และระดับมัธยมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559,
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส

photo-ani


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
และ นายก่อศักดิ์ โชติรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานร่วมเปิดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการแข่งขัน
“WWA Crossword Games & A-Math Competition 2016” วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด

photo-ani


ชมการแสดงจากนักศึกษาเกาหลีใต้
ในโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการประกาศเรื่องราวพระเจ้าผ่านการร้องเพลงภาษาอังกฤษ
และการแสดงรำเกาหลี ให้คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาชม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอายะดา กีรินกุล

photo-ani


ค่ายกลางวันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ตรง
ในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจำวัน วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารเอลลินวู้ด

photo-ani


กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
ให้แก่คณะครูชายและบุคลากรฝ่ายบริการโดยวิทยากร
จากห้างหุ้นส่วนจำกัดซีเคเซฟตี้ และทีมครูฝึกบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 130 ปี

photo-ani


กิจกรรมสัปดาห์พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและครู 3 ระดับ
หัวข้อ “HOPE” (พระเจ้าเป็นความหวัง)
โดยวิทยากรจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส

photo-ani


คณะผู้ว่าราชการจังหวัด Akita ประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

photo-ani


คณะผู้บริหารจากสถาบันการกีฬาและพลศึกษา ประเทศกัมพูชา
เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้าน การจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

photo-ani


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะครูและนักเรียน 3 ระดับ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

photo-ani


สอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ม.ร.ว.ประกายฉัตร  สุขสวัสดิ์
และ อาจารย์รสสุคนธ์  สิริศิลปสรณ์
ณ สถานีออกอากาศ โรงเรียนวังไกลกังวล

photo-ani


พิธีไหว้ครู 3 ระดับ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559, วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


ร่วมแสดงความยินดี
วาระวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนาฯ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน2559
ณ บ้านพักท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

 


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับเชิญเป็นตัวแทน “มัคคุเทศก์น้อย” งาน “สยามพารากอน  แบงค็อก รอยัล ออร์คิด พาราไดซ์ มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 10

photo-ani


ลงนามปฏิญญา “รักษ์กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
อาจารย์ปรัชญา พุดดี หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมลงนามประกาศ
ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

 


นมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ 70 ปี
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

photo-ani


อบรม STEM Education
อาจารย์เกตุอัมพร มียิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นำคณะครูสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education

photo-ani


นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียน และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา จัดกิจกรรมลายครามวัฒนาออสการ์ 2016 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่น 99, 87, 75, 63   และระดมเงินทุนเพื่อซ่อมแซมศาลาโคล  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์

photo-ani


อาจารย์กาญจนา  แสงปลั่ง หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และพิพิธภัณฑ์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เงินตรา และกิจกรรมเมืองไทยอย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม

photo-ani


ดร.สิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ นำคณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย

photo-ani


อบรม Brain-based Learning

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดรีทรีตคณะครู หัวข้อ “Grow”

photo-ani


โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ค่ายนักเรียนประจำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 142

photo-ani


อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559


 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร ได้รับ 1 เหรียญทองแดง จาการแข่งขัน ACSP Swimming championship ( ลงข่าววันที่ 23/1/2562 )
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร ได้รับถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 7 รุ่นอายุ 13 ปี หญิง จาการแข่งขัน SWIM TO DEVELOP SKILL ( ลงข่าววันที่ 23/1/2562 )
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ปรรญ์นภัส วัฒนโรจนาพร ได้รับถ้วย รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ Born to be the star ( ลงข่าววันที่ 23/1/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงสรวีย์ ธนพูนหิรัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงในงานเปิดโลกพหุปัญญาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( ลงข่าววันที่ 18/1/2562 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา มนูญญา ได้รับเหรียญรางวัล รวม 5 เหรียญ พร้อมเกียติบัตร จากการแข่งขัน Skate Bangkok 2018 ( ลงข่าววันที่ 10/1/2562 )


 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า
(1ยอห์น 4:7)

Dear friends,let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
(1John 4:7)

E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster