W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 13 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


งานสัปดาห์รักการอ่าน “140 ปีกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย”

photo-ani


งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา จัดการสอนเสริมความถนัดทั่วไป (GAT) 

photo-ani


ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “The Hearts of Wattana”

photo-ani


คณะผู้บริหารบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ให้กับคณะครูโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 


การแข่งขันว่ายน้ำ “เบญจาสีติ” ระหว่างนักเรียนสตรีทั่วประเทศ ครั้งที่ 23

photo-ani


การนมัสการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในวาระครบ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย “สายใยรักแห่งวัฒนาฯ มุทิตาจิตอดีตผู้บริหาร”

photo-ani


ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เข้ารับมอบรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

photo-ani


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 

 


กิจกรรมโครงงาน และการแสดงปิดภาคเรียนที่1/2557 ของระดับปฐมวัย

photo-ani


คณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา คณะครู และ คณะกรรมการ ผู้ปกครอง ไปเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์

photo-ani


ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศเกาหลีใต้

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus ร่วมร้องเพลง "ความฝันอันสูงสุด" เพื่อแสดงในวันเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557

 


กิจกรรม “หนึ่งกิโล ถนนน้ำใจ”

photo-ani


ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ร่วมกับเขตวัฒนา  และโรงเรียนในเขตวัฒนา เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

photo-ani


กิจกรรมค่ายรักการอ่าน “วัฒนาวิทยาลัย การอ่านสร้างนักคิด กับนานมีบุ๊คส์”

photo-ani


กิจกรรม 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

photo-ani


คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา

photo-ani


กิจกรรม  KODOMO HERO KIDS  หน่วยพิทักษ์ฟันสะอาด

photo-ani


กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษาสหกรณ์

photo-ani


กิจกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ บริษัทนานมีบุ๊คส์

photo-ani
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( ลงข่าววันที่ 10/31/2014 )
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 หลักสูตร(IEC) ( ลงข่าววันที่ 10/28/2014 )
การแข่งขันทางวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ( ลงข่าววันที่ 6/17/2014 )
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Empowering the Future of English Language Teaching for the ASEAN Region” ( ลงข่าววันที่ 7/10/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียน ที่มีความสามารถในการแสดงและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกของละครเพลง เรื่อง “Mulan” ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากการแข่งขันวาดภาพ ( ลงข่าววันที่ 11/21/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับน.ส.ภัทราภา ภูมิภักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( ลงข่าววันที่ 11/21/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันการประกอบอาหาร ( ลงข่าววันที่ 11/21/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการเต้น cover ( ลงข่าววันที่ 11/21/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคำคมเกี่ยวกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( ลงข่าววันที่ 9/9/1471 )

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ( ลงข่าววันที่ 9/16/2014 )
ขอแสดงความชื่นชมครูชฎาพร ปัทม์ภัทนพร ที่ได้ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์สาระความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ลงข่าววันที่ 8/5/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ลงข่าววันที่ 5/29/2014 )
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูแสนดี ( ลงข่าววันที่ 1/30/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 

จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน
(ฟิลิปปี 2:14)

Do all things without murmurings.
(Philippians 2:14)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster