W.W.A
 
CCT
 
User :
Password :
 

Website counter
 

ขณะนี้ Online อยู่ 11 ท่าน
 
 
 • Hot News1
 • Hot News2
 • Hot News3
 • Hot News4
 • Hot News5
 • Hot News6
 • Hot News7
 • Hot News8
 • Hot News9
 • Hot News10
 • สาระพันข่าว
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวคนดี-คนเก่งวัฒนาฯ
 • ข่าวครูคนเก่ง
 • มาตรฐานการศึกษา


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชมภาพยนต์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน ยุทธหัตถี

 


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

photo-ani


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล จูเนียร์ NBAประเทศไทย

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus ได้รับเชิญจากสมาคมคอรสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย  ให้เข้าร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อเปิดการแข่งขัน

photo-ani


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากกองทัพบก เพื่อร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

photo-ani


คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือ เข้าร่วมบันทึกเสียงในการขับร้องเพลง “ธงชาติ”

photo-ani


ร่วมกิจกรรม "โตไปไม่โกง Youth Power"

 


พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา

 


คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา

photo-ani


ร่วมระลึกถึงนายแพทย์แดน บิช บรัดเลย์

 


ร่วมชมการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” แสดงโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

photo-ani


งานวันศิษย์เกียรติยศ 2014

 


พิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา

photo-ani


ร่วมมอบทุนให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับทุนการศึกษา ของมูลนิธิโสภาธารน้ำใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย

photo-ani


ร่วมกิจกรรม workshop และชมการแสดงจากนักร้องประสานเสียงคณะ Whim’N Rhythm of Yale University

photo-ani


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำ

photo-ani


ประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัยและฟังบรรยายพิเศษ

photo-ani


ร่วมงานแถลงข่าว Eco-generation Environment Leadership Competition ในโครงการ Thailand Youth Eco-Leadership Program

 


นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจิตอาสาไปบรรเลงดนตรีไทยงานสวดอภิธรรมศพ

 
การแข่งขันทางวิชาการ 140 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ( ลงข่าววันที่ 6/17/2014 )
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการและสัมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Empowering the Future of English Language Teaching for the ASEAN Region” ( ลงข่าววันที่ 7/10/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียน ที่มีความสามารถในการแสดงและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักแสดงตัวเอกของละครเพลง เรื่อง “Mulan” ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพประกวดสร้างสรรค์ผลงานจากภาพยนต์การ์ตูนเรื่อง "Mulan" ( ลงข่าววันที่ 5/19/2014 )
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายสำหรับนักเรียน ม.1 ทั้งหมดและนักเรียน ม.4(เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ( ลงข่าววันที่ 4/8/2014 ) 
 • สารสนเทศนักเรียน
 • Link ที่น่าสนใจ
 • แหล่งการเรียนรู้
 • พันธกิจงานศาสนกิจ
 
จงกระทำทุกสิ่งด้วยความรัก
(1 โครินธ์ 16:14)

Do all your work in love.
(1 Corinthians 16 : 14)

โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
E-Library
     
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและส่งเสริมให้ความรู้กับเยาวชนไทย หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ
ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

Contact Us: webmaster