ข่าวรับสมัครบุคลากร ปีการศึกษา 2560

แผนกปฐมวัย  
-  
   
แผนกประถมศึกษา  
1.ครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทย) จำนวน 2 อัตรา
2.ครูสอนภาษาจีน (ครูไทย) จำนวน 1 อัตรา
3.ครูสอนดนตรี (สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้) จำนวน 1 อัตรา
4.งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
   
แผนกมัธยมศึกษา
1.ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
2.ครูสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3.ครูสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4.ครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูไทย) จำนวน 2 อัตรา
5.Teachers for Teaching English (Full-Time)
Read more..
- Teachers for Intensive English Program
 
Download : WWA Teacher Applicaiton From
   
อื่นๆ
1.โปรแกรมเมอร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา
   
   
   
   
 
คุณสมบัติของครูผู้สอน
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกตรงตามสาขาที่ต้องการ
3. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
download ใบสมัคร
 
ขั้นตอนการสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันจันทร์-ศุกร์
- สมัครผ่านทาง E-mail : personal.wwa2016@gmail.com
- เอกสารประกอบการสมัครงาน : รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป , สำเนาใบวุฒิการศึกษา , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน ,ใบประกอบวิชาชีพครู, ใบรับรองการทำงานงาน ( ถ้ามี ) , ใบรับรองแพทย์
- ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ฝ่ายบุคลากร โทร. 0-2254-7991-5 ต่อ 264
   
Last Update : October 25, 2017© Copyright by Wattana Wittaya Academy. All rights reserved.