วีดีโอนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 
 
 
   
 
 
  งานนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  
     
  คลิกเพื่อดูงานนำเสนอ โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการแยกขยะ  
     
 

วิดีโอและงานนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 

วีดีโอนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 
 
 
   
 
 
 

วีดีโอนำเสนอ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/5